Vrijwilligers gezocht

Denk niet te snel, dat is niks voor mij.
We kunnen mensen gebruiken op velerlei gebied.

  • Voor de organisatie van onze activiteiten
  • Voor de uitvoering  van onze activiteiten

Wilt u meer weten of heeft u vragen kom eens koffie drinken bij ons in de Buurtkamer bij La CaZa. Wij zijn iedere dinsdagmiddag aanwezig van 13.30 tot 16.00 uur.

Of neem dan contact met ons op via de e-mail: wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com

U bent ook van harte welkom op een het bewonersoverleg.
Meedenken over een veelheid aan onderwerpen die op het bewonersoverleg aan de orde komen, zoals:

  • wonen
  • verkeer & parkeren
  • groen & spelen
  • veiligheid & overlast
  • zorg en welzijn in de wijk
  • plannen van de gemeente

    Het bewoneroverleg wordt gehouden op een dinsdagavond, zie onze agenda, altijd van 20.00 tot 22.00 in  La CaZa, Hoornseschans 101.