Welkom op de website van Batau-Zuid!

Bezoek ook onze:  Batau-zuid Facebook  facebookpagina
Zie de facebooklink in de linker zijkolom op iedere pagina.

 

Nieuwe wijkberichten
- Sinterklaas, gratis speelgoed.
- eetmee,  gast aan tafel.
- Herfstvakantie! Activiteiten kalender.
- De Partner Kino. Stem mee voor een
  bioscooplicentie voor de Partner.

 

Samenwerken aan een fijne buurt.

Het Wijknetwerk heeft als doel “ een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving” en ziet het als haar rol om de saamhorigheid maar ook het burgerinitiatief in de wijk te stimuleren en met de gemeente af te stemmen. Het Wijknetwerk ziet graag dat de wijkbewoners het Wijknetwerk beter kennen en proactief worden.

U bent als bewoner een deskundige in uw wijk. Als geen ander weet u wat er nodig is voor uw buren en uzelf. Is er een kinderspeelplaats nodig of stoort u zich aan een verkeersituatie? Het Wijknetwerk is dé plek om uw ideeën te bespreken en misschien te realiseren.

Het Wijknetwerk (bestaande uit bewoners van Batau-zuid) zet zich in voor een prettige woonomgeving. Wij worden hierbij ondersteund door de Gemeente Nieuwegein, Politie, Movactor en de woningcorporaties.

Wat doet het Wijknetwerk voor u.

Het bevorderen en behouden van de leefbaarheid van de wijk in de breedste zin van het woord en het bevorderen van de participatie van de bewoners van de wijk bij het realiseren daarvan. Het Wijknetwerk heeft in de afgelopen jaren meegedacht aan verbetering van onze wijken. Het Wijknetwerk beschikt over een eigen wijkbudget voor kleinere projecten. Zo worden

  • de jaarlijkse kerstboom bij winkelcentrum de Gaarde  en
  • de hanging baskets met bloemen aan de lantaarnpalen langs de Batauweg hieruit
    betaald.
  • Ook heeft het Wijknetwerk bijgedragen aan de herinrichting van het binnenpleintje Aardbeigaarde/Meloengaarde.

U heeft misschien ook een suggestie voor besteding van dit geld. Laat het ons weten.

Wilt u zelf initiatief nemen om iets in uw buurt te verbeteren of organiseren? Doet u daar graag zelf aan mee? Vertel ons uw idee voor een betere of leukere wijk. Kom langs bij een van de vergaderingen (graag vooraf even aanmelden zodat we rekening kunnen houden met uw komst) of neem contact op met het Wijknetwerk. Deelnemen als vast lid namens uw buurt aan het Wijknetwerk? Neemt u dan ook contact met ons op. Ons emailadres: wnw_batauzuid@hotmail.com. We horen graag van u!