Woningen verduurzamen

Zoals je misschien wel weet krijgen gemeentes volgens het concept Klimaatakkoord 3 jaar de tijd om met de betrokkenen per wijk/buurt de toekomstige warmte voorziening te bepalen. Volgens Energie-N, vrijwilligers die Nieuwegeiners willen helpen hun woning te verduurzamen, moeten we niet drie jaar gaan stilzitten. 

Energie-N organiseert op 1 november een informatieve bijeenkomst over het isoleren van woningen. Waar levert dit het meeste op, wat zijn de mogelijkheden? Als je het doet, doe het dan goed. Waar moet je rekening mee houden en hoe pak je het aan?


De bijeenkomst vindt  donderdag 1 november van 19:30 tot 21:30 plaats in de Gildenborgzaal op de 4e verdieping van het gemeentehuis, Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein. Graag even aanmelden via info@energie-n.nl.

 

                                                                             Lees meer

 

Alle nieuwsbrieven energielandschap Rijnenburg bijelkaar

Nieuwsbrief oktober 2018  (nr 13)
Nieuwsbrief september 2018 (nr 12)
Nieuwsbrief juli 2018 (nr 11)
Nieuwsbrief 28 juni 2018 (nr 10)
Nieuwsbrief juni 2018 (nr 9)
Wijkbericht juni 2018 (nr 8)
Nieuwsbrief mei 2018 (nr 7)
Nieuwsbrief mei 2018 (nr 6)
Flyer mei 2018
Buurtbericht van gemeente Nieuwegein april 2018
Nieuwsbrief maart 2018 (nr 5)
Nieuwsbrief januari 2018 (nr 4)
Nieuwsbrief december 2017 (nr 3)
Nieuwsbrief september 2018 (nr 2)
Nieuwsbrief september 2018 (nr 1)

 

Nieuwsbrief 1 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop

Nieuwsbrief 1 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop
December 2017

Dit is de eerste nieuwsbrief over energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We kondigen hier ook de momenten aan waarop u zelf in gesprek kunt gaan met initiatiefnemers en ontwerpers, op voorstellen kunt reageren en uw ideeën kunt delen.  

De gemeenteraad van Utrecht wil dat in het poldergebied van Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie wordt geproduceerd. Hoe dit er uit komt te zien en wat dit voor het gebied betekent, willen we samen invullen. De gemeenteraad heeft gevraagd om minimaal vier onderscheidende scenario’s met zonne- en/of windenergie uit te werken. Hier gaan we de komende tijd samen met u aan werken. In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen. Iedereen is welkom om actief mee te denken en ideeën aan te dragen tijdens de werkbijeenkomsten die we hierover organiseren. We informeren u begin januari over de data via de nieuwsbrief en de website.

Informatiestand winkelcentra en AC de Meern
Medewerkers van de gemeente Utrecht waren vrijdag 10 en zaterdag 11 november aanwezig in de winkelcentra Galecop, De Veldhof, De Clinckhoeff, Muntplein en Mereveldplein. En op maandag 13 november in het AC in De Meern. Zij stonden er om uitleg te geven over het ontwerpproces en over de verschillende manieren waarop een ieder betrokken kan zijn.

De informatiestand werd bezocht door winkelend publiek en er waren mensen die hier speciaal naar toe kwamen om vragen te stellen. Men wilde onder andere meer weten over mogelijke deelname aan de uitwerkingsgroep en de selectieprocedure hiervan. Marion van der Voort, onafhankelijk procesbegeleider en voorzitter van de uitwerkingsgroep, was op de meeste locaties aanwezig om hier samen met medewerkers van de gemeente antwoord op te geven.

De initiatiefnemers zijn bekend
Initiatiefnemers zijn partijen die duurzame energie willen opwekken in Rijnenburg en Reijerscop door middel van zonne- en windenergie. Zij gaan daarvoor samen met ontwerpers en belanghebbenden scenario’s ontwerpen. Eind 2016 hebben initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie zich gemeld bij de gemeente Utrecht. Rond de zomer van 2017 hebben ook andere partijen zich gemeld bij de gemeente. Op de website staan alle initiatiefnemers genoemd.

Het ontwerpbureau is geselecteerd
Voor het ontwerpen van de scenario’s voor het energielandschap wordt een extern ontwerpbureau ingeschakeld. We hebben gezocht naar een bureau met een brede kennis van energielandschappen en ruime ervaring met het ontwerpen van landschappen in samenspraak met verschillende belanghebbenden. Na een zorgvuldige selectieprocedure is de keuze gevallen op Bosch en Slabbers uit Den Haag.

Bosch en Slabbers is één van de vijf bureaus die we hebben gevraagd een offerte uit te brengen. De offertes zijn beoordeeld op diverse criteria waaronder visie op de opgave en aanpak, prijs en ervaring van het ontwerpteam.

Het ontwerpbureau krijgt een centrale rol in de werkateliers. De ontwerpers van het bureau gaan samen met initiatiefnemers en de uitwerkingsgroep voorstellen maken voor het energielandschap. Zij maken hierbij gebruik van de opbrengst uit de werkbijeenkomsten.

Kennismaking met de onafhankelijk procesbegeleider
Marion van der Voort is als onafhankelijk procesbegeleider aan de slag gegaan. Ze denkt mee over de wijze waarop de scenario’s tot stand komen met een evenwichtige inbreng van alle belangen. Bovendien is ze gespreksleider van het uitwerkingsteam. Daarin werken vijftien mensen uit de omgeving met een hele diverse achtergrond mee aan de uitwerking van de scenario’s. En ze kijkt mee met de gemeentelijke projectgroep om te adviseren over de aanpak. Uiteindelijk levert ze de gemeenteraad een verslag over het verloop van het proces.

Marion is zelfstandig adviseur op het gebied van participatie bij complexe projecten, gespreksleider en communicatieadviseur. Ze werkt al twintig jaar zelfstandig aan projecten in het hele land. Soms ook in Utrecht. Ze woont niet in de omgeving, heeft geen belangen bij betrokken partijen en deinst niet terug voor een ingewikkeld proces.

Marion: ‘Er zijn veel mensen die veel tijd steken in dit proces. Als het even kan, wil ik er voor zorgen dat mensen het die moeite ook waard vinden. Omdat het leerzaam en interessant is en omdat we op een goede manier met elkaar omgaan. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen. Dat is het democratisch gekozen orgaan dat uiteindelijk een knoop doorhakt. Er zullen dan vast nog mensen zijn die daar niet blij mee zijn. Ik ben er niet om dat te voorkomen. Als de inbreng vanuit de omgeving maar evenwichtig is waardoor de raad een goede afweging kan maken.’

De uitwerkingsgroep is gestart
Er is onlangs een uitwerkingsgroep samengesteld van vijftien personen. Onder leiding van Marion van der Voort werkt deze uitwerkingsgroep van begin tot eind mee aan het uitwerken en verdiepen van de scenario’s.

Het samenstellen van de uitwerkingsgroep was een hele klus’, vertelt Marion. ‘Dit komt omdat we een zo gemêleerd mogelijk gezelschap aan tafel wilden hebben. Van de vijftig aanmeldingen vielen er een paar af omdat mensen een ander belang hadden, bijvoorbeeld zakelijke betrokkenheid. Toen hebben we alle aanmeldingen op een kaart gezet en een eerste verdeling gemaakt om te zorgen dat de spreiding goed was. Daarna hebben we in de motivaties gezocht naar invalshoeken die nog niet aan tafel zaten. We hebben nog wat geschoven voor een goede verdeling tussen mannen en vrouwen en we wilden er ook graag een jonger iemand bij hebben. Zo is uiteindelijk een hele diverse club van vijftien mensen ontstaan.

De uitwerkingsgroep is op 25 november voor het eerst bij elkaar geweest. Lees hier het verslag.
De leden van de uitwerkingsgroep staan vermeld in het uitklapmenu op de website.

Van uitwerken scenario’s tot besluitvorming; hoe verloopt het proces?
In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen, waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen. Verschillende partijen werken samen aan het uitwerken van deze scenario’s voor het energielandschap. De gemeente Utrecht heeft de regie over het proces. Marion van der Voort is als onafhankelijke procesbegeleider aangenomen om het proces te begeleiden.

Het ontwerpproces bestaat uit twee soorten bijeenkomsten die elkaar steeds opvolgen: werkbijeenkomsten in de wijken en werkateliers. Als bewoner of belanghebbende kunt u tijdens de werkbijeenkomsten in gesprek gaan, uw ideeën meegeven en op voorstellen reageren. Initiatiefnemers, ontwerpers en de uitwerkingsgroep gaan vervolgens met de opbrengst aan de slag tijdens een werkatelier. Het resultaat presenteren zij in de volgende werkbijeenkomst.

Na 3 à 4 rondes werkbijeenkomsten en werkateliers liggen er minimaal vier uitgewerkte scenario’s. De gemeenteraden van de omliggende gemeenten krijgen vervolgens de gelegenheid om op de uitgewerkte scenario’s te reageren. Daarna neemt de gemeenteraad van Utrecht een besluit. We verwachten dat dit het najaar van 2018 gebeurt.

Een schematische weergave van dit proces vindt u op onze website.

Meedenken en ideeën aandragen
Het uitwerken van de scenario’s voor Rijenbrug en Reijerscop doen we zo veel mogelijk met inbreng van iedereen die daar ideeën over heeft. Ook u kunt dus uw bijdrage leveren door met ons mee te denken en uw ideeën met ons te delen. Tijdens het ontwerpproces  worden hier verschillende werkbijeenkomsten voor georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn ’s avonds en duren maximaal twee uur. De eerste bijeenkomst zal in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden. Data en locaties maken we begin januari bekend via de nieuwsbrief en de agenda op de website.

Bijeenkomsten van andere partijen
Naast de bijeenkomsten die de gemeente organiseert, zullen mogelijk ook andere partijen mensen uitnodigen in de komende periode. Zo heeft bewonerscollectief Rijne Energie al initiatief genomen om leden bij elkaar te brengen voor een bijeenkomst op 16 december. Het doel van deze bijeenkomst is om de inbreng van Rijne Energie in het ontwerpproces dat de gemeente organiseert voor te bereiden.

Het kan verwarrend zijn dat er van verschillende kanten uitnodigingen komen. De uitnodigingen van de gemeente Utrecht rond het maken van de verschillende scenario’s worden altijd via deze nieuwsbrief en de website van de gemeente gecommuniceerd.

Contact
Heeft u vragen, of wilt u meer weten over de plannen voor Rijnenburg en Reijerscop?

U vindt meer informatie op de website utrecht.nl/rijnenburg
Tot aan de kerst kunt u elke woensdagavond tussen 19.00-20.00 uur iemand van de gemeente spreken tijdens het inloopspreekuur in AC De Meern, Meerndijk 59, De Meern.
U kunt uw vraag ook mailen naar duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl

Gemeente Utrecht · Organisatieonderdeel· Stadsplateau 1 · Postbus 16200 · 3500 CE Utrecht 14 030 · duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl 

 

Buurtbericht 13 Energiepark Rijnenburg oktober 2018

http://www.nieuwegeinsewijken.nl/upload/bestanden/documenten/4/20181001-rijnenburg-nieuwsbrief.jpg

Buurtbericht 12 Energiepark Rijnenburg september 2018

Nieuwsbrief 12 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop september 2018 

Klik hier voor de html versie
 
Utrecht.nl/rijnenburg
 
Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop
September 2018
 
Hoe kunnen we in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie produceren met behulp van zonne- en/of windenergie?  En hoe kunnen we dat combineren met andere activiteiten in dit gebied? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Hiervoor werden verschillende scenario’s uitgewerkt. Dit deden we samen met u. Begin 2019 neemt de gemeenteraad van Utrecht, na het raadplegen van de buurgemeenten, een besluit over de zes onderscheidende scenario’s. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.
 
Laatste werkbijeenkomst: 9 oktober a.s.
Op dinsdag 9 oktober a.s. vindt de derde en laatste werkbijeenkomst plaats. U bent van harte uitgenodigd om tussen 18.00 en 21.00 uur langs te komen bij La Place De Meern A12 (voorheen AC Restaurant), Meerndijk 59, Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst kunt u met de gemeente Utrecht in gesprek over de opbrengst van het ontwerpproces. 
De derde werkbijeenkomst is qua inhoud en opzet anders dan de voorgaande werkbijeenkomsten. Eerder haalden we ideeën op voor de verdere uitwerking van de scenario’s van het energielandschap. De initiatiefnemers, het ontwerpbureau en de gemeente Utrecht hebben de opmerkingen en ideeën die zijn opgehaald zo goed mogelijk verwerkt in de scenario’s. Tijdens deze laatste werkbijeenkomst kunt u vragen stellen en reageren op eventuele onduidelijkheden en onjuistheden in de producten die naar aanleiding van de eerdere werkbijeenkomsten en ontwerpateliers zijn opgesteld. Er is ook ruimte voor andere vragen, bijvoorbeeld over het vervolgproces.

Vooraf aanmelden 
De derde werkbijeenkomst is opgedeeld in drie verschillende gespreksrondes, die ieder een uur duren. U kunt zich voor één gespreksronde aanmelden. Op deze manier proberen we het aantal mensen over de avond te spreiden en iedereen voldoende gelegenheid te geven zijn of haar vragen beantwoord te krijgen. 

De gespreksrondes zijn op dinsdag 9 oktober: 

•    van 18.00 tot 19.00 uur (ronde 1)
•    van 19.00 tot 20.00 uur (ronde 2)
•    van 20.00 tot 21.00 uur (ronde 3)

U kunt zich tot zondag 7 oktober a.s. aanmelden via de website. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u uiterlijk maandag 8 oktober per e-mail een bevestiging van ons. Mochten er meer aanmeldingen binnenkomen dan we in deze drie gespreksrondes kunnen plaatsen, dan zullen we nog een extra gespreksronde aanbieden.

Informatie vooraf op de website
Om u goed te kunnen voorbereiden op deze bijeenkomst zetten we de scenario’s en de begeleidende documenten vooraf online op onze website. We streven ernaar dit ongeveer een week voor de werkbijeenkomst te doen. Het betreft de documenten waar we tijdens de werkbijeenkomst het gesprek over zullen hebben. Zodra de documenten online staan laten we dit weten via de nieuwsbrief.
 
Gemeente Utrecht ·
Organisatieonderdeel· Stadsplateau 1 · 
Postbus 16200 · 3500 CE Utrecht 14 030 · 
duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl 

 

 

Buurtbericht 11 Energiepark Rijnenburg juli 2018

Nieuwsbrief 11 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop juni 2018
 

Hoe zijn zonnepanelen en windmolens in te passen en te combineren met andere functies in Rijnenburg en Reijerscop? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. De komende maanden worden hiervoor scenario’s uitgewerkt. Dit doen we samen met u. In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Opbrengst tweede werkbijeenkomst
Op zaterdag 30 juni vond de tweede werkbijeenkomst plaats in NBC Nieuwegein. De schetsen van de scenario's en andere informatiepanelen die tijdens de tweede werkbijeenkomst zijn gepresenteerd, staan sinds zaterdag 30 juni op de website.

Na de eerste werkbijeenkomst zijn initiatiefnemers, het ontwerpbureau en de gemeente aan de slag gegaan om de scenario’s aan te passen en verder uit te werken. Ze hebben zes uitgewerkte schetsen gemaakt. Vier daarvan zijn bestaande scenario’s die verder zijn uitgewerkt: De Ring, Nieuw Rijnenburg, De Kreek en Energie Voorop. Twee scenario’s zijn nieuw: Zon Voorop en het Polderscenario.

Tijdens de tweede werkbijeenkomst konden bezoekers de verder uitgewerkte scenario’s bekijken en per scenario een reactie achterlaten. Ook werd op de informatiepanelen ingegaan op vragen die tijdens de eerste werkbijeenkomst waren gesteld en er werd toegelicht wat er met de opmerkingen en ideeën uit die bijeenkomst is gedaan.

Bezoekers konden een reactieformulier achterlaten met vragen over de verschillende aspecten van een energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop. Er werden ruim 120 reactieformulieren ingevuld en na de bijeenkomst zijn nog enkele reacties naar ons gemaild. De reacties op de scenario’s en de ingevulde reactieformulieren worden gebruikt om de scenario’s verder uit te werken en te verreiken. Alle opmerkingen en reacties staan op de website.

Vlog van wethouder Montfoort
Tijdens de tweede werkbijeenkomst was wethouder Jocko Rensen van Montfoort aanwezig. Hij ging in gesprek met Ieke Benschop van Natuur en Milieufederatie (NMU) en maakte hier een vlog van. Hij gaat onder meer in op de doelstelling van 16% duurzame energieopwekking in 2023 en het belang van lokaal eigendom.

Bereikbaarheid tijdens de zomerperiode
Van 14 juli tot en met 26 augustus 2018 is het gemeentebestuur met zomerreces. Dit valt samen met de schoolvakantie voor leerlingen in Midden-Nederland. Voor veel medewerkers van de gemeente Utrecht is dit ook de periode om op vakantie te gaan. We blijven wel bereikbaar, maar het kan wat langer dan gebruikelijk duren voordat u een antwoord van ons ontvangt.

De beste manier om in contact te komen met het projectteam is om uw vraag te mailen naar duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl. Mocht u ons telefonisch willen bereiken, bel dan naar het klantcontactcentrum via 14 030.

Derde werkbijeenkomst
In het najaar wordt een derde werkbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zullen we onder andere de uitgewerkte scenario’s aan u presenteren. Het ontwerpbureau gaat nu samen met de initiatiefnemers en gemeente aan de slag om de reacties uit de eerste twee werkbijeenkomsten zo goed mogelijk te verwerken in de scenario’s. Zodra er zicht is op hoeveel tijd dit kost, zullen we een datum plannen. De datum en locatie maken we onder andere via de website en deze nieuwsbrief bekend.

Klimaatakkoord
Op dinsdag 10 juli presenteerde de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Dat akkoord moet eind van dit jaar worden gesloten. De hoofdlijnen dragen bij aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2-reductie van 49% te realiseren. Lees meer over het klimaatakkoord.

Gemeente Utrecht · Organisatieonderdeel· Stadsplateau 1 · 
Postbus 16200 · 3500 CE Utrecht  
duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl 

Bezoek ook de: facebook-transparant-1529933135.png  facebookpagina van Wijknetwerk Batau-Zuid

 

 

 

Buurtbericht 10 Energiepark Rijnenburg juni 2018

Nieuwsbrief 10 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop juni 2018
 

Hoe zijn zonnepanelen en windmolens in te passen en te combineren met andere functies in Rijnenburg en Reijerscop? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. De komende maanden worden hiervoor scenario’s uitgewerkt. Dit doen we samen met u. In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Reminder: tweede werkbijeenkomst
De tweede werkbijeenkomst is op zaterdag 30 juni in NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

•    Wanneer: zaterdag 30 juni 2018
•    Hoe laat: van 10.00 tot 14.00 uur, vrije inloop
•    Waar: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein

Kijk hier voor meer informatie.

Pendelbus van De Meern naar NBC congrescentrum Nieuwegein
Voor mensen die zaterdag vanuit (de omgeving van) De Meern naar de werkbijeenkomst in Nieuwegein willen komen, zetten we een pendelbus in. Deze bus rijdt op vaste tijdstippen mensen naar het NBC congrescentrum en weer terug.

Opstapplaatsen
•    De Meern centrum: Oranjelaan 2 (bij de ING Bank)
•    De Meern Veldhuizen: Zeldertpolder, kruising met Ruijgenhoeksepolder
     (achterde Plus supermarkt)

Rijschema

Heenreis                                                        Terugreis

Veldhuizen                      10.00                       Nieuwegein                    11.45
Oranjelaan                      10.15                       Oranjelaan                     12.00
NBC Nieuwegein            10.30                       Veldhuizen                     12.15

Veldhuizen                      11.00                       Nieuwegein                    12.45
Oranjelaan                      11.15                       Oranjelaan                     13.00
NBC Nieuwegein            11.30                       Veldhuizen                     13.15

Veldhuizen                      12.15                       Nieuwegein                    14.00
Oranjelaan                      12.30                       Oranjelaan                     14.15
NBC Nieuwegein            12.45                       Veldhuizen                     14.30

Staking OV
Sinds woensdag 27 juni wordt er gestaakt in het streekvervoer in heel Nederland. Bent u van plan om zaterdag met openbaar vervoer te reizen? Houd er dan rekening mee dat stadsbussen, streekbussen en een aantal regionale treinen mogelijk niet rijden. Kijk voor actuele informatie op  www.9292.nl.

Meer informatie over de raadsinformatiebijeenkomst vindt u op de website van de gemeenteraad.

Gemeente Utrecht · Organisatieonderdeel· Stadsplateau 1 · 
Postbus 16200 · 3500 CE Utrecht  
duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl 

Bezoek ook de: facebook-transparant-1529933135.png  facebookpagina van Wijknetwerk Batau-Zuid

 

 

 

Buurtbericht 9 Energiepark Rijnenburg juni 2018

Nieuwsbrief 9 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop juni 2018
 

Hoe zijn zonnepanelen en windmolens in te passen en te combineren met andere functies in Rijnenburg en Reijerscop? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. De komende maanden worden hiervoor scenario’s uitgewerkt. Dit doen we samen met u. In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop


Tweede werkbijeenkomst: 30 juni a.s.
Graag nodigen we u uit voor de tweede werkbijeenkomst over grootschalige energieopwekking in Rijenburg en Reijerscop. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 30 juni a.s. van 10.00 tot 14.00 uur bij NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1 in Nieuwegein.

U hoeft zich hier niet voor aan te melden. U kunt binnenlopen wanneer u wilt, er is geen gezamenlijk startmoment. De opzet van de werkbijeenkomst is grotendeels hetzelfde als de eerste werkbijeenkomst op 17 mei jl. U kunt vragen stellen, in gesprek gaan met initiatiefnemers, ontwerpers, experts en medewerkers van de gemeente en ideeën aandragen voor het verder uitwerken van het energielandschap. Ook hebben we belangenorganisaties een plek aangeboden op de bijeenkomst.

Naar aanleiding van de eerste werkbijeenkomst van 17 mei 2018 zijn initiatiefnemers, het ontwerpbureau en de gemeente Utrecht aan de slag gegaan om scenario’s aan te passen en verder uit te werken. Hiervoor maken zij o.a. gebruik van de opmerkingen en ideeën die tijdens de eerste werkbijeenkomst zijn verzameld en de gesprekken die zijn gevoerd met bewoners, omwonenden en verschillende belangengroepen. Er is ook een nieuw scenario uitgewerkt door een aantal voormalige leden van de uitwerkingsgroep. De resultaten worden gepresenteerd op 30 juni.

Opbrengst eerste werkbijeenkomst
De schetsen van de scenario's en de andere informatiepanelen die tijdens de eerste werkbijeenkomst werden gepresenteerd, staan sinds vrijdag 18 mei op de website van de gemeente. Tijdens de werkbijeenkomst werden ruim 300 reactieformulieren ingevuld en na de bijeenkomst zijn nog enkele reacties naar ons gemaild. De reactieformulieren worden gebruikt om de scenario’s verder uit te werken en te verreiken. Op de website staat zowel een bestand met alle opmerkingen als een bestand met een samenvatting van de reacties.

Energielandschap in commissie Stad & Ruimte
Op donderdag 31 mei 2018 heeft er een raadsinformatie bijeenkomst plaatsgevonden waarin gemeenteraadsleden, belangenorganisaties, bewoners en omwonenden in gesprek gingen over het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.

Dit was aanleiding voor een aantal politiek partijen om op donderdag 14 juni 2018 in de commissie stad & ruimte met raadsleden en de wethouder in discussie te gaan over het proces tot nu toe. De bijeenkomst in de commissie kunt u terugkijken via de volgende link (debat start vanaf 1:40:00 minuten):

Energie in coalitieakkoord
De zeven wethouders van het nieuwe Utrechtse college van burgemeester en wethouders zijn donderdag 7 juni geïnstalleerd in de gemeenteraad. Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) houdt Energie in haar portefeuille. Het nieuwe college voert de maatregelen uit het coalitieakkoord 'Utrecht: ruimte voor iedereen' uit. In het coalitieakkoord is te lezen dat de doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn is losgelaten. De ambitie van het nieuwe college is om zo spoedig mogelijk klimaatneutraal en koploper in de energietransitie te zijn.

In het poldergebied van Rijnenburg en Reijerscop wil het college grootschalige opwekking van lokale, duurzame energie mogelijk maken. Bij het realiseren van deze ambitie gaat het om het zoeken naar een optimum tussen verschillende belangen. In lijn met de opdracht van de gemeenteraad werken we daarom aan de uitwerking van minimaal vier scenario’s. Als deze scenario’s voldoende zijn uitgewerkt legt het college ze voor aan de raad met daarbij een advies.

In opdracht van de gemeente wordt samen met onder meer de roeiers onderzoek gedaan naar de inpassing van een roeibaan in Rijnenburg. Dit gebeurt in samenhang met de aanleg van het energielandschap.

Meer informatie over de raadsinformatiebijeenkomst vindt u op de website van de gemeenteraad.


Gemeente Utrecht · Organisatieonderdeel· Stadsplateau 1 · 
Postbus 16200 · 3500 CE Utrecht  
duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl 

 

 Bezoek ook de: facebook-transparant-1529933135.png  facebookpagina van Wijknetwerk Batau-Zuid

 

 

 

Buurtbericht 8 Energiepark Rijnenburg mei 2018

Nieuwsbrief 8 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop Mei 2018
 

Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop
Mei 2018
 
Hoe zijn zonnepanelen en windmolens in te passen en te combineren met andere functies in Rijnenburg en Reijerscop? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. De komende maanden worden hiervoor scenario’s uitgewerkt. Dit doen we samen met u. In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.


Eerste werkbijeenkomst goed bezocht
Op donderdag 17 mei was de eerste werkbijeenkomst in De Schalm in De Meern. De belangstelling voor deze bijeenkomst was groot. Tijdens de bijeenkomst liepen de bezoekers een route langs verschillende onderdelen.

De route begon met een kort introductiefilmpje over de aanleiding en het proces (zie filmpje) en een korte impressie van de zes schetsen (zie filmpje). Daarna kon iedereen door de verschillende ruimtes lopen waar informatie werd gegeven en vragen konden worden gesteld over onder andere:
•    het proces;
•    de eerste 6 schetsen van scenario’s;
•    de effecten van de verschillende scenario’s, zoals zicht, slagschaduw en geluid.

Aan het eind van de route konden bezoekers hun reactie geven en ook zelf een scenario uitwerken samen met medewerkers van ontwerpbureau Bosch Slabbers.
De reacties die tijdens deze werkbijeenkomst zijn verzameld bundelt de gemeente in een reactiedocument. Zodra dit is gebeurd laten we deze op de website zien. De opmerkingen en ideeën worden gebruikt om de scenario’s aan te passen en verder uit te werken.

De informatie die tijdens de werkbijeenkomst is gepresenteerd is te vinden op de website. 

Reactie op schetsen van de scenario’s
De schetsen van de scenario's en de andere panelen staan sinds vrijdag 18 mei op de website van de gemeente. Reacties die voor 28 mei 2018 om 09.00 uur bij de gemeente binnen zijn, worden meegenomen in de verdere uitwerking van de scenario's. Reacties die daarna binnenkomen zullen na de tweede werkbijeenkomst op 30 juni worden meegenomen. Ook tijdens de tweede werkbijeenkomst kan worden gereageerd op de verder uitgewerkte scenario's. Reacties kunt u mailen naar: duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl.

Aankondiging: tweede werkbijeenkomst 30 juni
Naar aanleiding van de eerste werkbijeenkomst gaan initiatiefnemers, het ontwerpbureau en de gemeente Utrecht aan de slag om de scenario’s aan te passen en verder uit te werken. Hiervoor maken zij gebruik van de opmerkingen en ideeën die tijdens de werkbijeenkomst zijn verzameld. Daarnaast vormen de gesprekken met belangengroepen die nog worden gevoerd input voor de verdere uitwerking van de scenario’s. Het resultaat van de verdere uitwerking wordt tijdens de tweede werkbijeenkomst gepresenteerd. U bent van harte welkom.

Wanneer: Zaterdag 30 juni 2018
Waar: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein.

Het exacte tijdstip van de tweede werkbijeenkomst maken we later bekend, onder andere via onze website en deze nieuwsbrief.

Aanpassing ontwerpproces
Bij de start van het ontwerpproces is een uitwerkingsgroep samengesteld met 13 deelnemers. Vlak voor de eerste werkbijeenkomst hebben zes leden aangegeven niet langer deel uit te willen maken van de uitwerkingsgroep. De overige leden van de uitwerkingsgroep willen betrokken blijven bij het ontwerpproces, maar niet in de huidige vorm. Hiermee is een einde gekomen aan het bestaan van de uitwerkingsgroep. Het ontwerpproces is hierop aangepast.  
In het kort komt de aanpassing er op neer dat:
•    Verschillende bewoners(groepen) en belangenorganisaties worden uitgenodigd
     om belangen in te brengen in het ontwerpproces.
•    De gemeente de regie op het proces meer naar zich toetrekt.
•    Een aantal leden van de voormalige uitwerkingsgroep de mogelijkheid krijgt
     een eigen scenario te ontwikkelen. Dit scenario krijgt een plek op            de  tweede werkbijeenkomst.
•    De rol van de onafhankelijk procesbegeleider meer wordt toegespitst op het
     waarborgen van het proces en het opstellen van een procesverslag.

Het college heeft de gemeenteraad hier op 16 mei 2018 via een raadsbrief over geïnformeerd.

Heeft u vragen over de voormalige uitwerkingsgroep, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke procesbegeleider, Marion van der Voort. U kunt haar bereiken via duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl.

Raadsinformatiebijeenkomst
De gemeenteraad van Utrecht organiseert op 31 mei 2018 een raadsinformatiebijeenkomst over Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Er zijn verschillende werkvormen voor een raadsinformatiebijeenkomst. Voor dit onderwerp heeft de raad gekozen voor een technische bijeenkomst. Dit betekent dat wethouder(s) en/of ambtenaren de raadsleden informeren over het onderwerp en de raad de gelegenheid heeft om vragen te stellen. Bij deze bijeenkomst kunt u zelf niet meepraten, u bent wel welkom als toehoorder.  

Wanneer: donderdag 31 mei 2018 van 20.00 tot 21.30 uur
Waar: stadhuis, Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht

Meer informatie over de raadsinformatiebijeenkomst vindt u op de website van de gemeenteraad.


Gemeente Utrecht · Organisatieonderdeel· Stadsplateau 1 · 
Postbus 16200 · 3500 CE Utrecht  
duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl 

Buurtbericht 7 Energiepark Rijnenburg mei 2018

Nieuwsbrief 7 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop Mei 2018
 

Hoe zijn zonnepanelen en windmolens in te passen en te combineren met andere functies in Rijnenburg en Reijerscop? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. De komende maanden worden hiervoor scenario’s uitgewerkt. Dit doen we samen met u. In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.


Reminder: kom a.s. donderdag naar de werkbijeenkomst

Wilt u weten waar we op dit moment staan met de plannen voor het energielandschap en hoe de schetsen van de scenario’s er uitzien? Of wilt u daar nog invloed op uitoefenen? Kom dan naar de eerste werkbijeenkomst:

•    Wanneer: donderdag 17 mei 2018 van 16.00 tot 21.00 uur
•    Waar: De Schalm, Oranjelaan 10, De Meern

Het is een inloopbijeenkomst, dus u kunt tussen 16.00 en 21.00 uur binnenlopen wanneer u wilt.


Wat kunt u verwachten?


Er zijn verschillende ruimtes waar u informatie kunt krijgen over de eerste schetsen van de scenario’s, over eventuele effecten en over het (vervolg)proces. Er is ook een plek gecreëerd waar u zelf met de ontwerpers aan de slag kunt met het ontwerpen van scenario’s. Aan het eind van de route door het gebouw kunt u een reactie achterlaten.

Op advies van de gemeente Nieuwegein is besloten om verschillende belangenpartijen tijdens de werkbijeenkomst de mogelijkheid te bieden in gesprek te gaan met aanwezigen over de totstandkoming van een energielandschap. We hebben hiervoor AM Landskab, Buren van Rijnenburg en Reijerscop, Energie-U, Kopgroep grondeigenaren, Natuur Milieufederatie Utrecht en Stichting watersportbaan Midden-Nederland benaderd.


Bent u verhinderd?
Kunt u 17 mei niet komen en heeft u nog vragen? Laat ons dit weten door een e-mail te sturen naar duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl.
 
 
Gemeente Utrecht · Organisatieonderdeel· Stadsplateau 1 · 
Postbus 16200 · 3500 CE Utrecht  
duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl 

Buurtbericht 6 Energiepark Rijnenburg mei (januari) 2018

Nieuwsbrief 6 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop  Januari 2018

 

 

Buurtbericht 5 Energiepark Rijnenburg april 2018

Nieuwsbrief 5 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop  Januari 2018
                                                                         

                                                                            Ruimtelijk Domein

                                                                           ContactpersoonTelefoon 14 030

                                                                           E-mail gemeente@nieuwegein.nl

                                                                            Datum 25 april 2018

                                                                            Onderwerp Werkbijeenkomst
                                                                            Energielandschap
                                                                            Rijnen burg/ Rijerscop
                                                                            17 mei

Een aantal partijen heeft zich gemeld bij de gemeente Utrecht met plannen voor
grootschalige, duurzame energieopwekking in Rijnenburg en Reijerscop (het
poldergebied tussen A12, A2, gemeente Utrecht en de Noord IJsseldijk in
Dsselstein). Het gaat hierbij om wind- en zonne-energie.
De gemeente Utrecht verkent en ontwikkelt deze initiatieven samen met
om/aanwonenden, bedrijven, organisaties en andere partners. De gemeente
Utrecht heeft u hier al eerder over geïnformeerd en uitgenodigd voor
informatiebijeenkomsten en deelname aan ontwerpateliers.

Uitnodiging werkbijeenkomst
In de bijlage treft u de uitnodiging aan van de gemeente Utrecht voor een
werkbijeenkomst op donderdag 17 mei a.s. in het cultureel centrum De Schalm,
Oranjelaan 10 in De Meern. De volgende werkbijeenkomst (van de in totaal drie
werkbijeenkomsten) zal vlak voor de zomervakantie plaatsvinden in het NBC
Congrescentrum in Nieuwegein. Ook in deze werkbijeenkomst kunnen bewoners
en belanghebbenden meedenken en ideeën aandragen voor de verdere uitwerking
van de scenario's.

Speciale busdienst naar De Meern
Het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van
Nieuwegein vinden het belangrijk dat de mening van Nieuwegeinse inwoners over
de verschillende scenario's kan worden ingebracht. Om die reden maakt de
gemeente Nieuwegein het mogelijk om gebruik te maken van een speciale
busdienst om op 17 mei naar en van cultureel centrum De Schalm in de Meern te reizen.
De opstapplaatsen en vertrektijden voor de heen- en terugreis kunt u vanaf
woensdag 2 mei 2018 vinden op www.nieuweqein.nl/busdienst
OM een globaal beeld te hebben van het aantal in te zetten bussen, vragen wij u
een aanmelding te sturen aan r.vanrooi1en@nieuweqein.nl.

Uw mening is van belang!
De polder Rijnenburg is grondgebied van de gemeente Utrecht maar grenst aan
Nieuwegein. Uw mening over de plannen is van belang. Onze gemeente mag na
de zomer een voorkeur uitspreken voor één van de scenario's die nu uitgewerkt
worden. Wij roepen u op, laat u informeren en/of uw mening horen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
P.J.M. Liebregts                F.TJ.M. Backhuijs
secretaris                          burgemeester


Gemeente Utrecht
Programma Utrechtse Energie
Email duurzameenergierijnenburg@utrecht.nl
Telefoon14030
 www.utrecht.nl/Rijnenburg

Wijkbericht april 2018

Eerste werkbijeenkomst zonne- en/of windenergie in Rijnenburg-Reijerscop


Hoe kunnen we duurzame, grootschalige energieproductie met zonnepanelen en/of windmolens inpassen in het landschap en dat combineren met andere activiteiten in Rijnenburg en Reijerscop? In opdracht van de gemeenteraad van Utrecht zijn bewoners en omwonenden (ook uit omliggende gemeenten), initiatiefnemers, het ontwerpbureau Bosch Slabbers, belanghebbenden en de gemeente Utrecht hiermee aan de slag gegaan. Eind 2018 neemt de gemeenteraad van Utrecht een besluit over minimaal vier onderscheidende scenario's voor het energielandschap. In de aanloop hier naartoe kunt u meedenken en ideeën aandragen tijdens een reeks van werkbijeenkomsten die vanaf mei worden georganiseerd

De eerste werkbijeenkomst vindt plaats op donderdag l 7 mei a.s. in De Schalm in
De Meern.
U bent van harte uitgenodigd om tussen l 6.00 en 21.00 uur langs te komen. U hoeft zich hier niet voor aan te melden. Tijdens deze bijeenkomst gaan initiatiefnemers, ontwerpers, experts en de gemeente graag met alle belanghebbenden uit de nabije omgeving in gesprek over de eerste schetsen van het energielandschap.
De werkbijeenkomst biedt gelegenheid om u te laten informeren over het proces en ideeën aan te dragen voor het verder uitwerken van de schetsen van het energielandschap.

Datum: donderdag l 7 mei 201 8
Tijd: inloop van 16.00 tot 21.00 uur
Locatie: De Schalm, Oranjelaan 10, De Meern

Wat kunt u verwachten?
U kunt bij de werkbijeenkomst binnenlopen wanneer u wilt, er is geen gezamenlijk startmoment of vast programma startmoment of vast programma. In het gebouw treft u verschillende stands aan waar u onder andere:
• Informatie kunt krijgen over de eerste schetsen van de scenario's;
• vragen kunt stellen aan experts, bijvoorbeeld over eventueel geluid en/of slagschaduw;
• uw mening kunt geven over de schetsen en/of ideeën aan kunt te dragen;
• in gesprek kunt gaan met leden van het ontwerpteam en de onafhankelijk procesbegeleider;
• informatie kunt krijgen over het vervolgproces.

Verspreidingsgebied:
Circa l 5.500 adressen in Rijnenburg, Reijerscop, Veldhuizen, Woerden, Montfoort
Bent u l 7 mei verhinderd en heeft u nog vragen?
Laat ons dit weten via een mail naar: duurzameenergierijnenburg@utrecht.nl

Vervolgproces
Na de werkbijeenkomst gaan initiatiefnemers,ontwerpers en de uitwerkingsgroep aan de slag met de opbrengst uit de werkbijeenkomst.
Zij zullen de eerste schetsen van de scenario's verder uitwerken. De resultaten koppelen zij terug tijdens een tweede werkbijeenkomst in Nieuwegein, waar u ook weer van harte welkom bent. Deze bijeenkomst zal rond de zomer van 2018, nog voor de schoolvakantie, plaatsvinden. De datum en locatie van deze tweede werkbijeenkomst zullen we begin juni bekend maken, onder andere via onze website en nieuwsbrief.

Na de zomer

Na de zomer zal een derde, afsluitende werkbijeenkomst worden georganiseerd.
Het streven is dat er in de tweede helft van 2018 minimaal vier onderscheidende scenario's liggen voor een energielandschap in Rijnenburg-Reijerscop.
De gemeenteraad van Utrecht heeft gevraagd in deze scenario's een balans te zoeken tussen energieopbrengst, ruimtelijke waarden, ecologische- en natuurwaarden, functies in het gebied, financiële participatie en het beperken van hinder. De gemeenten van Montfoort, Nieuwegein, Woerden en IJsselstein worden in staat gesteld desgewenst een reactie te geven op de uitgewerkte scenario's voordat deze voor besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad van Utrecht.
Naar verwachting neemt de gemeenteraad van Utrecht eind 201 8 een besluit.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de aanleiding, achtergrond en het proces, kijk dan op de website: www.utrecht.nl/rijnenburg.

U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit wijkbericht, of omdat u niet naar de
werkbijeenkomst kon komen, stuur dan een mail naar: duurzame-enerqieriinenburq@utrecht.nl.

 

scale

Nieuwsbrief 4 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop

http://www.nieuwegeinsewijken.nl/upload/bestanden/documenten/4/20180301-rijnenburg-nieuwsbrief.jpg

Nieuwsbrief 3 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop

Klik hier voor de html versie
Utrecht.nl/rijnenburg

Nieuwsbrief 3 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop  Januari 2018

Hoe zijn zonnepanelen en windmolens in te passen en te combineren met andere functies in Rijnenburg en Reijerscop? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad afgelopen juli aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. De komende maanden worden hiervoor scenario’s uitgewerkt. Dit doen we samen met u. In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.


Eerste ontwerpateliers achter de rug

Initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden werken samen aan de verschillende scenario’s voor het energielandschap. Om tot deze scenario’s te komen worden werkateliers en werkbijeenkomsten georganiseerd. Inmiddels zijn de deelnemers van het ontwerpatelier twee keer bij elkaar geweest. De eerste keer op 14 december om met elkaar kennis te maken en afspraken te maken over de samenwerking en het proces. Vervolgens op zaterdag 20 januari om aan de slag te gaan met het ontwerpen van de visie op het energielandschap op basis van de eerste grove schetsen van ontwerpbureau Bosch Slabbers.

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst kwam naar voren dat men het onderscheid tussen ‘werkbijeenkomst’ en ‘werkatelier’ lastig vond. De termen lijken veel op elkaar en worden daardoor vaak door elkaar gehaald. We hebben daarom besloten een kleine aanpassing te doen en de term ‘werkatelier’ te vervangen door ‘ontwerpatelier’.


Kijk op de website voor meer informatie over het ontwerpproces.

Eerste schetsen energielandschap

Voor het ontwerpatelier van 20 januari jl. had het ontwerpbureau een groot aantal zeer uiteenlopende schetsen gemaakt voor het energielandschap. Die schetsen zijn tijdens het ontwerpatelier door de deelnemers voorzien van vragen en opmerkingen. Het ontwerpbureau gaat de komende tijd de meest kansrijke schetsen verder uitwerken tot een beperkt aantal voorlopige scenario’s. Daarnaast is afgesproken dat de initiatiefnemers en de uitwerkingsgroep samenwerken om de effecten van de uitgewerkte scenario’s (o.a. geluid en slagschaduw) in beeld te krijgen.

Deelnemers aan de ontwerpateliers zijn de initiatiefnemers, de ontwerpers van ontwerpbureau Bosch Slabbers, leden van de uitwerkingsgroep en de gemeente. Het streven is om na het tweede ontwerpatelier meerdere uitgewerkte scenario’s voor het energielandschap te hebben zodat initiatiefnemers, ontwerpbureau en experts daarover met u en alle andere bewoners en belanghebbenden in gesprek kunnen tijdens de werkbijeenkomst. Hiervoor zullen ook de gevolgen van de scenario’s inzichtelijk zijn gemaakt. De leden van het ontwerpatelier gebruiken de opmerkingen uit de werkbijeenkomst om de scenario’s verder uit te werken.

Lees hier de terugkoppeling van het eerste ontwerpatelier op 20 januari 2018.

Eerste werkbijeenkomst in de wijk: tweede week april

De eerste werkbijeenkomst vindt naar verwachting plaats in de tweede week van april (week 15). Dit is iets later dan we in eerste instantie van plan waren en pas na het ontwerpatelier in plaats van ervoor. We hebben hiertoe besloten op advies van de deelnemers van het ontwerpatelier. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst eind vorig jaar gaven zij aan dat dit om verschillende redenen hun voorkeur had:

• Deelnemers vinden het beter als voor de eerste werkbijeenkomst de scenario’s voldoende ver uitgewerkt zijn, zodat we tijdens de werkbijeenkomst gericht met elkaar in gesprek kunnen.

• Deelnemers willen graag dat er tijdens de eerste werkbijeenkomst inzicht is in de effecten van de verschillende scenario’s op het gebied en de omgeving, dat moet dus uitgezocht worden.

• Deelnemers vinden de tijdsinvestering van een hele zaterdag voor het ontwerpatelier te intensief en hebben voorgesteld hier halve dagen van te maken. Dit maakt dat er dus meer bijeenkomsten nodig zijn.

 
De groep initiatiefnemers bestaat inmiddels uit zeven partijen. Die partijen hebben afgelopen tijd gesproken over samenwerking en hun ideeën over zonne- en windenergie in Rijnenburg en Reijerscop uitgewisseld. Dit heeft tijd gekost, maar was nodig ter voorbereiding op het uitwerken van de scenario’s door de uitwerkingsgroep, het ontwerpbureau en de initiatiefnemers.

Dit alles heeft ons doen besluiten de eerste werkbijeenkomst door te schuiven naar de tweede week van april. Of dit haalbaar is, hangt af van de vorderingen in de ontwerpateliers. Uiteraard melden we zodra we dit weten de exacte datum of data in deze nieuwsbrief en op de website. 

Terugkoppeling van de uitwerkingsgroep

De uitwerkingsgroep voor het energielandschap Rijnenburg-Reijerscop is voor de tweede keer bij elkaar geweest, dit maal om zich voor te bereiden op het ontwerpatelier van 20 januari.

Lees hier de terugkoppeling van de bijeenkomst van 9 januari 2018.

Inloopspreekuur is vervallen

Tot vlak voor de kerst hadden we iedere week op woensdagavond een inloopspreekuur in AC De Meern. Omdat hier geen belangstelling voor bleek te zijn, hebben we dit inloopspreekuur laten vervallen. Mocht u toch een vraag hebben of met ons in gesprek willen, dan kunt u ons uiteraard bellen of mailen: telefoon 030 – 286 2624 of duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl.

Wintergastenonderzoek in Rijnenburg en Reijerscop

De beschikbare informatie over flora en fauna in Rijnenburg en Reijerscop is niet meer actueel. De gemeente heeft daarom aan de vereniging SOVON Vogelonderzoek Nederland (kortweg SOVON) opdracht gegeven om in de winter van 2017/2018 een wintergastenonderzoek uit te voeren. SOVON is een organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. De komende weken kunt u in Rijnenburg en Reijerscop medewerkers van SOVON tegenkomen die tellingen uitvoeren. De resultaten van het wintergastenonderzoek zullen eind april van dit jaar beschikbaar zijn.

Het vogelonderzoek is seizoensgebonden. Slechts één keer per jaar kan wintergastenonderzoek worden gedaan. De resultaten zijn niet direct noodzakelijk voor het ontwerpen van de scenario’s, maar wel nodig voor het vervolgproces, mocht de raad positief besluiten over de scenario’s en vragen één of meer scenario’s verder uit te werken.

Komende maand zal worden bekeken welke andere flora en fauna onderzoeken de komende tijd uitgevoerd gaan worden. Hierover meer in een volgende nieuwsbrief.

 

Gemeente Utrecht · Organisatieonderdeel· Stadsplateau 1 · Postbus 16200 · 3500 CE Utrecht ·

14 030 · duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl 
Volg ons

Deel deze nieuwsbrief  

 

Nieuwsbrief 2 de buren van Rijnenburg en Reijerscop

Nieuwsbrief 2 de buren van Rijnenburg en Reijerscop

Beste Buren,

De dagen gaan weer lengen: goed voor de zonnepanelen! U heeft immers niet voor niets in groten getale de petitie getekend: windmolens nee (die horen op zee), zonnepanelen ok. Maar nu hebben we belangrijk nieuws te melden.
In deze nieuwsbrief praten wij u bij over vijf onderwerpen:

Naamswijziging
Participatie
Simulatie windmolens
Alternatieve duurzame energievormen
Initiatiefnemers opwekking energie

Naamswijziging

Vereniging Buren van Rijnenburg i.o. heet vanaf nu de belangengroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop. Afgekort BVRR. Dit is nodig omdat we als vereniging niet snel genoeg kunnen reageren op de actualiteit. We zoeken enkele mensen die ons doel willen helpen realiseren en dat kan door bijvoorbeeld te participeren in de vele werkgroepen en initiatieven. Wilt u ons - vrijwilligers - helpen, dan is het nieuwe mailadres burenvanrijnenburg@gmail.com en de oude website gaat over in www.bvrr.nu.

Participatie

Net als 'draagvlak' een begrip met vele betekenissen. Burgers zoals wij willen kunnen participeren door daadwerkelijk zeggenschap over de lusten en lasten. En geen boterzachte zo-de-wind-waait-waait-het-rokje-afspraken daarover van onze overheden en bedrijven. Want die laatsten verstaan onder participeren 'hoe gaan we de winst in euro´s verdelen' en de eersten 'hoe laten we de burger die winst ophoesten'. Bij grootschalige landschappen is dat dan door hogere energiebelasting om daarmee meer subsidie te kunnen geven. Een voorbeeld uit De Volkskrant hoe akkerbouwers (die toch niet op water boeren) toch geld willen hebben. Maar is de gebruiker / burger niet eerder de partij die compensatie zou moeten hebben voor het vervuilen van delen van de binnenwateren?

Dat de BVRR als belangengroep geen richting mag geven aan het energielandschap, heeft er toe geleid dat we voor de muziek uit blijven lopen en een eigen agenda kunnen houden. Naast het vragen aan de politiek kleur te bekennen over wind op zee of op land met een stemwijzer zoals ook beoogd met het Burgerinitiatief Stop Wind op Land, hebben we voor de raadsleden alvast het volgende item gemaakt.

Energielandschap simulatie Rijnenburg Reijerscop

De  burgers / buren van Rijnenburg doen best al goed mee aan de reductie van CO2 door isolatie, zonnepanelen. Maar dat is voor de grote jongens klein bier. Nu zijn de meeste voorstanders van grote windmolens op land in meerderheid te vinden als die ruim buiten de hinderzones wonen en werken. Vaak gehoord vanuit deze initiatiefnemers is verder ook: 'Er is nog niets definitief en dus krijgt u geen simulatie', 'U kunt dus nergens tegen of voor in actie komen', 'Door nu simulaties te laten zien, gaat de discussie daar te veel over = de transitie wordt geschaad' en meer van het oude machtsdenken.

Als Buren hebben we daar geen boodschap aan: realistische beelden van slagschaduw en lichthinder tonen voor u 3 soorten te verwachten hinder. Het is gemaakt met professionele software voor ontwikkelaars van landschappen en u kunt nu zelf dus al beoordelen of u met deze kerstdagen de eigen kerstboomlichtjes wilt zien of liever het hele jaar dus die flikkerlampjes op de top van een windmolen van 110 meter (of meer) masthoogte. Die irritante lampjes zijn nodig voor o.a. helikopters en andere kleine luchtvaart, omdat ze daar dus niet meer over mogen vliegen. Waar wel? Wat dacht u van uw eigen huis in bijvoorbeeld Veldhuizen, Nieuwegein of IJsselstein? Overigens zijn nog niet alle hinderaspecten van grote molens nu te zien. Aan met name geluidhinder (nu en straks) wordt door dit onafhankelijke softwarebedrijf hard gewerkt. Als er nieuwe simulaties zijn delen we die met u.

Bekijk de simulatie op onze website.

Alternatieve duurzame energievormen

De BVRR is voorstander van alle vormen die goed samengaan met een stedelijk / dorps karakter en onze doelstellingen. Ook zijn mensen van ons al een paar keer gevraagd om te kijken naar o.a. de opbrengst van draaiende urbane zonnepanelen op palen en de nieuwste vorm van zogenaamde windpalen die niet de vele nadelen hebben van die enorme draaiende voetbalvelden in de lucht. Als nieuw voorbeeld noemen we het project windpalen van de TU Delft, waarvoor men een pilot zoekt, en graag in Rijnenburg haar eerste paal wil slaan, nog voor de komende zomer. Dat steunen we dan ook graag.

Windpalen: veelbelovend prototype

Voordelen van het kleinschalige prototype van de zogenoemde Windpaal zijn voor windluwere urbane landschappen evident en verdienen dus voor Rijnenburg een kans.

De windpaal functioneert al bij lage windsnelheid (4-5 m/s), de windmolen pas bij 8-10 m/s. De wind naar stroom omzetting is 15% efficiënter
De terugverdientijd is, afhankelijk van de stroomprijs, minder dan 10 jaar
De windpaal kan off-grid of on-grid geïnstalleerd worden (kleinschaliger oplossingen)     
Geen geluid-horizonvervuiling, geen vogelsterfte (buizerd, uilen en vleermuizen)
Nauwelijks ruimtegebruik     

(bron: https://www.cfdalphatech.com/green-energy, uit presentatie TU Delft, november 2017)
 
Initiatiefnemers opwekking energie

De BVRR volgt uiteraard het project van de Gemeente Utrecht Duurzame Energie in Rijnenburg en Reijerscop op de voet. Op deze plek vindt u zowel het vernieuwde proces schema van de gemeente als ook de namen van de ondernemers en coöperaties die nu ontwerpen aan het maken zijn voor de 4 scenario's. Over hoeveel energie e.e.a. per saldo oplevert, de rekenmodellen en meer details zullen we horen op de eerste openbare werkbijeenkomst, die ergens begin 2018 zal plaatsvinden. Dit zijn op dit moment de 7 initiatiefnemers:

Voor de ontwikkeling van zonne- én windenergie:

Bewonerscollectief Rijne Energie
BHM Solar
Eneco Generation & Storage
Voor de ontwikkeling van alleen zonne-energie:
BAM Energy Systems / Wirsol
Kopgroep Rijnenburg & Consortium Rijnenburg (AM bv, Amvest, Ballast-Nedam Development, Bouwinvest, Bunnik Projekten, BPD, GroenWest, Latei, Portaal, Slokker, Synchron en Timpaan)
Statkraft
Tomorrow Energy

Zo... dat was heel wat tekst om te lezen. U bent nu toe wel aan een bakkie koffie! En de lekkerste koffie maak je met wind op zee…

“De Noordzee heeft in potentie voldoende windenergie om alle vraag in Nederland te voorzien, ook voor bijvoorbeeld vervoer en verwarming.” – Hessel, windexpert Shell

Meer nieuws en overige informatie vindt u op onze website. Op de pagina Media o.a.:

·         ‘Windmolens op zee vele malen goedkoper’ –
           burgerinitiatief gestart
·         Moederbedrijf Nuon gaat bieden op windmolenpark op
          zee
·         Subsidieaanvraag voor boren naar aardwarmte in Utrecht
           gedaan
·         ‘Minder windmolens en meer schadevergoeding’,
           omwonenden windmolenpark schrijven brief


Ga naar de website

Delen

Tweet

Doorsturen

U vindt ons ook op Facebook en Twitter.
U kunt deze nieuwsbrief ook eenvoudig doorsturen.

 

Asbest in uw woning

Asbest in uw woning

Is uw huis gebouwd voor 1994? Heeft u een woning, schuurtje of carport met golfplaten? Dan zou het kunnen dat er asbest in de dakbedekking zit. Weet u niet precies hoe het in uw situatie is? Dan is het goed om dit uit te zoeken. Het vernieuwen van het dak vraagt nogal wat aan voorbereidingstijd en geld. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een subsidieregeling ingevoerd als asbestdaken door gecertificeerde bedrijven worden verwijderd. Dit om te stimuleren dat voor 2024 alle asbestdaken zijn verwijderd. Wijkthema | Duurzaam | Batau-zuid Asbestdak? Subsidie voor verwijdering http://www.nieuwegeinsewijken.nl/upload/bestanden/documenten/4/asbest-verwijderen-1495829065.pdf