Vergaderschema 2017 Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard

11 november 2016 t/m 28 februari 2018

 

De reguliere vergaderingen van het wijkplatform voor 2017 zijn als volgt vastgesteld; de vergaderingen zijn op woensdagavond vanaf 20.00 uur in Buurtplein Zuid. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom. Wij stellen aanmelding vooraf op prijs, zodat wij u netjes kunnen ontvangen. De vergaderagenda's worden vooraf op de website geplaatst, de notulen achteraf.

De data:

         25 januari 2017                     [verslag]         [werkplan]

          8 maart 2017                        [verslag]        [werkplan]

          19 april 2017                         [verslag]

           7 juni 2017                           [verslag]         [werkplan]

          30 augustus 2017              [verslag] 

          11 oktober 2017                     [verslag]

          29 november 2017                [verslag]

          17 januari 2018                       [agenda]         [werkplan]