Openbare vergadering Wijkplatform HZL 25 april 2018

19 april 2018 t/m 20 mei 2018

 

De vergaderingen zijn openbaar. Bewoners zijn welkom om mee te denken en mee te praten. Bewoners kunnen voorstellen doen. Bewoners hebben echter geen stemrecht.

Bewoners wordt (om logistieke redenen) dringend verzocht hun  aanwezigheid vooraf te melden op info@wijkplatformhzl.nl.

Agenda vergadering 29 november 2017 (Buurtplein Zuid); aanvang 20.00 uur

De agenda voor deze vergadering vindt U hier.