Openbare vergadering Wijkplatform HZL 16 januari 2019

10 januari 2019 t/m 16 februari 2019

 

De vergaderingen zijn openbaar. Bewoners zijn welkom om mee te denken en mee te praten. Bewoners kunnen voorstellen doen. Bewoners hebben echter geen stemrecht.

Bewoners wordt (om logistieke redenen) dringend verzocht hun  aanwezigheid vooraf te melden op info@wijkplatformhzl.nl.

Agenda vergadering 16 januari 2019 (Buurtplein Zuid); aanvang 20.00 uur

De agenda voor deze vergadering vindt U hier.