Openbare vergadering Wijkplatform HZL 17 oktober 2018

11 oktober 2018 t/m 11 november 2018

 

De vergaderingen zijn openbaar. Bewoners zijn welkom om mee te denken en mee te praten. Bewoners kunnen voorstellen doen. Bewoners hebben echter geen stemrecht.

Bewoners wordt (om logistieke redenen) dringend verzocht hun  aanwezigheid vooraf te melden op info@wijkplatformhzl.nl.

Agenda vergadering 17 oktober 2018 (Buurtplein Zuid); aanvang 20.00 uur

De agenda voor deze vergadering vindt U hier.